Smary

Oferujemy pełną ofertę smarów producentów polskich i zagranicznych.

Smary samochodowe

  • STP – przeznaczony do smarowania podwozi pojazdów samochodowych, przegubów, sworzni oraz innych węzłów tarci w zakresie temperatur od -10°C do +60°C. Jest odporny na działanie wody. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych.
  • ŁT – stosowane do smarowana łożysk tocznych oraz innych powierzchni trących w normalnych i podwyższonych obciążeniach. Zawierają dodatki uszlachetniające, a zwłaszcza dodatki o działaniu antykorozyjnym, przeciw-utleniającym oraz polepszające własności smarne.
  • Do układów centralnego smarowania.

Smary przemysłowe

  • łożyskowe
  • przekładniowe i do układów centralnego smarowania
  • do ciężkich warunków pracy
  • nisko- i wysokotemperaturowe
  • pasty montażowe

Ostatnio dostarczane smary

Dostawa smaru Kluber Isoflex NBU 15 w Krakowie. Zalecany do smarowania szybkoobrotowych elementów.

Zobacz więcej

Dostawa smaru Castrol Tribol GR 100-2 PD, dawniej Castrol Longtime PD 2 do drukarni Kraków.

Zobacz więcej

Półpłynny smar AGIP ENI Grease CT 0 dostarczony do serwisu w Krakowie. Zagęszczony mydłem sodowym.

Zobacz więcej