Sorbenty

Sorbentami nazywamy środki i substancje w postaci sypkiej, włóknistej lub w formie s konfekcjonowanej, jako maty, taśmy, rękawy, wykorzystywane do zbierania rozlewisk cieczy niebezpiecznych. W ofercie posiadamy wszystkie rodzaje sorbentów.

Podział sorbentów:

  • Uniwersalne (szare) – chłoną wszelkie ciecze: oleje, substancje ropopochodne, glikole (alkohole), kwasy, rozpuszczalniki, wodę, farby, itp.
  • Olejowe (białe lub niebieskie) – chłoną tylko i wyłącznie oleje i ciecze ropopochodne (benzyna, olej napędowy) a nie przyjmują wody. Pływają po wodzie.
  • Chemiczne (żółte lub zielone) – chłoną wszelkie ciecze (tak jak sorbenty uniwersalne), również ciecze agresywne.

Ostatnio dostarczane sorbenty

Klient miał wyciek oleju hydraulicznego z maszyny. Na szybko potrzebował sypkiego sorbentu.

Zobacz więcej